Γενική Συνέλευση Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.-Ενημέρωση

aesgve logo new (1)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την 25/01/2020 και ώρα 11:30, γνωστοποιούνται στα ενδιαφερόμενα σωματεία τα παρακάτω:

α) Υπ’ αριθ. 3/02-01-2020 έγγραφο Ε.Γ.Ο. (Σωματεία με δικαίωμα ψήφου)

β) Πίνακας αντιπροσώπων σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου

γ) Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/01/2019

δ) Προϋπολογισμός έτους 2020.

ε) Καταστατικό με τις προτεινόμενες (με κίτρινη επισήμανση) από το Δ.Σ. διατυπώσεις περί τροποποίησης και εναρμόνισης του με  την ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

Comments are closed.