Ενόργανη

2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΣ
04-05 Μαρτίου Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ & Β’ κατηγοριών
(ανδρών γυναικών / εφήβων νεανίδων)
Θεσσαλονίκη
11-12 Μαρτίου Α’ Φάση Γ’ κατηγορίας (παίδων κορασίδων)
Β’ περιφέρειας
Θεσσαλονίκη
18-19 Μαρτίου Α’ Φάση Γ’ κατηγορίας (παίδων – κορασίδων)
Α’ – Γ’ περιφερειών
Αθήνα
02-03 Απριλίου Α’ Φάση Γ’ & Δ’ κατηγοριών
(παίδων – κορασίδων / παμπαίδων – παγκορασίδων)
Δ’ περιφέρειας
Ρέθυμνο
29-30 Απριλίου Α’ Φάση Δ’ κατηγορίας (παμπαίδων παγκορασίδων)
Β’ περιφέρειας
Θεσσαλονίκη
06-07 Μαΐου Α’ Φάση Δ’ κατηγορίας (παμπαίδων – παγκορασίδων)
Α’ – Γ’ περιφερειών
Αθήνα
12 Μαΐου Προτεινόμενη ημερομηνία για Σχολικό Πρωτάθλημα Αθήνα
13-14 Μαΐου Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας
(παίδων κορασίδων)
Αθήνα
03-04 Ιουνίου Τελική Φάση Δ’ κατηγορίας (παμπαίδων παγκορασίδων)
Β’ περιφέρειας
Θεσσαλονίκη
10-11 Ιουνίου Τελική Φάση Δ’ κατηγορίας (παμπαίδων – παγκορασίδων)
Α’ – Γ’ – Δ’ περιφερειών
Αθήνα
15-16 Νοεμβρίου Κύπελλο Γ’ κατηγορίας

2016

 

2015