Α.Σ. Εξάντας Καλαμαριάς

ΕΔΡΑ: Καλαμαριάexantas

ΑΘΛΗΜΑΤΑ: Ρυθμική Γυμναστική

WEB: www.arion-exantas.gr

FACEBOOK:

EMAIL:

Διεύθυνση Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Comments are closed.