Προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της ΑΕΣΓΒΕ

aesgve_logoΕνόψει της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο νέες διατυπώσεις των τροποποιημένων άρθρων 1, 2, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 19, 22, 24, 25 και 27 του καταστατικού της Ένωσης. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

Comments are closed.