Ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής – Τελικές δοκιμές για ενόργανη και ρυθμική

ilekroniki_dilosi

Ύστερα από την πρόσκληση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.  και την συμμετοχή των Σωματείων-μελών της στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών δηλώσεων , ολοκληρώθηκαν και οι τελευταίες τροποποιήσεις του συστήματος.

Συγκεκριμένα, στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας και πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης, έχουν προστεθεί νέα πεδία. Ο χρήστης θα έχει πλέον τη δυνατότητα προσθήκης υπογραφών και σφραγίδας του Συλλόγου.

Με τη συμπλήρωση των πεδίων αυτών, τα οποία θα δέχονται αρχεία εικόνας (*.jpg), εξασφαλίζεται η εγκυρότητα της δήλωσης και δεν θα απαιτείται η μετέπειτα αποστολή της σε φυσική μορφή. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση θα εκτυπώνεται και αφού τεθούν οι απαραίτητες υπογραφές και σφραγίδα του συλλόγου, θα αποστέλλεται στην διοργανώτρια Αρχή με κάθε μέσο αλληλογραφίας που θα καθορίζει η σχετική προκήρυξη των αγώνων.

Στο διάστημα που απομένει έως την καταληκτική ημερομηνία της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, (η 31/03/2017, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της ΑΕΣΓΒΕ), παρακαλούνται τα Σωματεία-μέλη της ΑΕΣΓΒΕ όπως εισέρχονται στο περιβάλλον του συστήματος για δοκιμαστικές δηλώσεις αξιοποιώντας τη νέα δυνατότητα.

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των ίδιων κωδικών που έχει λάβει κάθε σύλλογος χωριστά.

Πατήστε ΕΔΩ για την είσοδο

Comments are closed.