Ενημέρωση για περιορισμούς χρήσης αθλητικού εξοπλισμού από τμήματα ενηλίκων

mikra_photo enorgani_small
Κατόπιν σχετικού ερωτήματός μας προς την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, και σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2004/28-03-2017 έγγραφό της (επισυνάπτεται ΕΔΩ), σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού της ενόργανης γυμναστικής, της ρυθμικής γυμναστικής καθώς και του τραμπολίνο, από τμήματα ενηλίκων, εκτός αν πρόκειται για ενήλικες οι οποίοι έχουν ήδη δελτίο αθλητικής ιδιότητας στην Ε.Γ.Ο. και υπήρξαν ενεργοί αθλητές/αθλήτριες.

Επίσης, σας ενημερώνουμε πως ύστερα από εξουσιοδότηση της Ομοσπονδίας θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου τεθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν τη χρήση του παραπάνω εξοπλισμού από μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Διαβάστε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

Comments are closed.