Προσκόμιση εγγράφων στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. για την ειδική αθλητική αναγνώριση

aesgve logo new (1)Προκειμένου χορηγηθεί στην Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. η ειδική αθλητική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, παρακαλούνται τα σωματεία-μέλη της, όπως προσκομίσουν στην Ένωση επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους, έως  τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020.

Την ίδια ως άνω ημερομηνία, και μόνο τα ιδρυτικά σωματεία-μέλη, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν και επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. για την ίδρυση της ‘Ενωσης.

Δείτε εδώ τα δύο έγγραφα της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε

Comments are closed.