Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Χορήγηση βεβαιώσεων για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων των Ε.Α.Κ. Θεσσαλονίκης

μητρωο

Στο πλαίσιο εγγραφής των συλλόγων στο μητρώο αθλητικών σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η ΑΕΣΓΒΕ ενημερώνει τα μέλη της ότι, οι βεβαιώσεις για τη χρήση αθλητικής εγκατάστασης (απαιτούμενο δικαιολογητικό στην ενότητα «στοιχεία αθλητικής δραστηριότητας/αθλητική εγκατάσταση),  θα χορηγηθούν από τη Διοίκηση των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης.

Οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται κατόπιν σχετικών αιτημάτων που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στον προαναφερόμενο φορέα (τηλ.: 2310240730 e-mail: aamth@otenet.gr).

Comments are closed.