Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Οικονομικός απολογισμός 2020 – Προϋπολογισμός 2021

Σας γνωρίζουμε την Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2020, τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2020, καθώς και τον Προϋπολογισμό για το έτος 2021, που θα τεθούν προς ψήφιση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021.

EΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(01.01.2020 – 31.12.2020)

image0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(01.01.2020 – 31.12.2020)

image1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (01.01.2021 – 31.12.2021)
image2

Comments are closed.