Υποδείγματα δικαιολογητικών σωματείων & υποψηφίων για την Έκτακτη Γ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

Σας κοινοποιούμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτείται να αποστείλουν τα σωματεία-μέλη της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. στο email info@aesgve.gr και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00, σχετικά με τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022.

Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των δικαιολογητικών:

Τέλος, από τα παραπάνω έγγραφα, οφείλετε να διαγράφετε τη λέξη «υπόδειγμα».

Comments are closed.