Άδεια εισόδου προπονητών σε σχολικές μονάδες, έτους 2022-2023

Σε συνέχεια εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (από τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Α’), το οποίο επισυνάπτεται, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν στην Ε.Γ.Ο. τα σχετικά αιτήματα αποστέλλοντας email στο [email protected] το αργότερο έως τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στο συνημμένο αρχείο Excel.

Επιπλέον, θα πρέπει να αποστείλουν υπογεγραμμένο το Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν Ενημέρωσης, το οποίο επισυνάπτεται και αφορά στην επεξεργασία των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων από την Ε.Γ.Ο. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις άδειας εισόδου για το σχολικό έτος 2022-2023 αφορούν σε (α) επιλεγμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11, (β) πιστοποιημένους προπονητές – πιστοποιημένες προπονήτριες και (γ) διακριθέντες αθλητές – διακριθείσες αθλήτριες.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Δείτε ΕΔΩ το αρχείο Excel προς συμπλήρωση

Δείτε ΕΔΩ και συμπληρώστε το Έντυπο Συγκατάθεσης Κατόπιν Ενημέρωσης

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Comments are closed.