Ενημέρωση από Ε.Γ.Ο. για εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Παρακαλούμε τα σωματεία-μέλη της Ε.Γ.Ο. να κοινοποιήσουν άμεσα την ειδική αθλητική αναγνώριση που λαμβάνουν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αποστέλλοντας email στο [email protected], προκειμένου η Ομοσπονδία να ενημερώσει τη Γ.Γ.Α. για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Κατά συνέπεια, όσα σωματεία μέλη δεν έχουν ήδη ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο θα πρέπει να το πράξουν άμεσα και να ενημερώσουν σχετικά την Ε.Γ.Ο..

Comments are closed.