Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

aesvge-logo-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε. με απόφασή του στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του ισχύοντος καταστατικού, καλεί τα σωματεία – μέλη της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 05 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:00, στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα διαλέξεων του Ε.Γ. Μίκρας (αίθουσα «Ι. Μελισσανίδης»), τέρμα Ν. Κρήνης – Καλαμαριάς, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Τριμελούς Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), τοποθετήσεις μελών – ψηφοφορία.
3. Οικονομικός Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), τοποθετήσεις μελών – ψηφοφορία.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείρισης έτους 2022 (01/01/2022 –31/12/2022), τοποθετήσεις μελών – ψηφοφορία.
5. Απαλλαγή ευθυνών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική διαχείριση του χρονικού διαστήματος έτους 2022 (01/01/2022 έως 31/12/2022). Τοποθετήσεις μελών – ψηφοφορία.
6. Προϋπολογισμός του έτους 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο στις 12:00μ.μ

Επισημαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα σταλεί η λίστα των εγγεγραμμένων μελών της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε., που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Δείτε εδώ την πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

Δείτε εδώ το ενημερωτικό σημείωμα για τους εκπροσώπους των σωματείων

Δείτε εδώ το υπόδειγμα αποσπάσματος πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου

Comments are closed.